Picea abies

Kuusi

 • Spruce (E)
 • Gran (S)
 • Fichte (D)
 • le sapin (F)

Kuusi on metsäpuista viimeisin tulokas jääkauden jälkeen.

Levinneisyys

Kuusi kasvaa Pohjois-Euroopan havumetsävyöhykkeellä. Kuusi viihtyy lähes koko Suomessa. Ainoat alueet, joilla Suomessa ei kasva kuusta ovat havupuurajan yläpuoliset tunturit. Se on toiseksi yleisin puulaji metsissämme, noin 36 % puustosta on kuusta.

Kasvupaikka

 • Kuusi kaipaa varjoisaa kasvupaikkaa ja on nuorena hallanarka laji.
 • Kasvupaikaksi sopii tuore ja runsasravinteinen mustikkatyypin kangasmetsä tai lehto.
 • Se on altis kuivuuden, myrskyjen, ilmansaasteiden ja lahon aiheuttamille vaurioille.
 • Kuusi kasvaa hyvälaatuiseksi puuraaka-aineeksi köyhällä kasvupaikalla riittävän tiheässä, jolloin kuusen runkoon syntyy vähemmän oksia.

Kasvutapa

 • Kuusi on ainavihanta puu, jonka latvus on leveähkö ja kartiomainen.
 • Kuusi saattaa kasvaa jopa 40 metriä pitkäksi ja jopa metrin paksuiseksi. Sen runko on harmaa tai ruskea sekä pinnaltaan karhea.
 • Laadukkaan kuusen runko on suora, haaraton ja tyvestä karsiutunut tai ohut oksainen. Rungon pitää olla sileä eikä siinä saa olla pihkavuotoja.
 • Laadukkaan tyvitukin paksuus on rinnankorkeudelta vähintään 30 cm.
 • Juuristo on melko pinnallinen, minkä vuoksi kuusikot ovat alttiita myrskytuhoille.
 • Suomalaisella kuusella on useita alalajeja, kuten Pohjois-Suomessa elävä siperiankuusi (Picea abies subsp. obovata), jonka latvus on kapeampi kuin tavallisella kuusella.

Puuaineksen ominaisuuksista

 • Kuusen puuaines on vaaleaa eikä kellertävä sydänpuu erotu selvästi mannosta.
 • Kuusi on suorasyistä, vähemmän taipuisaa.
 • Puuaines kutistuu kuivuessaan hieman, mutta vääntyy ja kieroutuu enemmän kuin mänty. Ohutlustoinen puu on kovempaa ja kutistuu vähemmän.
 • Se halkeaa helposti, mutta kestää kosteuden vaihtelua hyvin.
 • Puusepänteollisuudessa kuusen huonoja puolia ovat sen oksaisuus ja pihkaaminen.
 • A-luokkaisen kuusen puuaines on parhaimmillaan akustisten soittimien raaka-ainetta.  Tällöin se on kasvanut karussa kangasmaastossa, jolloin vuosilustot ovat ohuita ja tasapaksuisia.
 • Ilmakuivan sahatavaran paino 300- 480 kg/m3.
 • A-luokkaisen kuusen puuaines on väriltään tasaista. Sen tulee olla sileäpintaista ja kyhmytöntä. Vuosilustojen paksuus saa enimmillään olla 3 mm.
 • B-luokan kuusessa on enemmän oksia ja se on nopeakasvuisempaa. Siitä valmistetaankin liimalevyä, huonekaluja ja lautoja.
 • C-luokan kuusta ei tavallisesti käytetä puusepänteollisuudessa. Siitä tehdään hirsi- ja rakennustarvikkeita.

Pintakäsittely

Puulajinäyte on pintakäsitelty seuraavasti:

 • Vasen reuna, vesiohenteinen akryylilakka
 • Keskialue, ei käsittelyä
 • Oikea reuna, kaksikomponenttinen katalyyttilakka tai öljy  

    

Sahattu säteittäisesti

Sahattu tangentiaalisesti 

Käyttö

 • Kuusesta valmistetaan; huonekaluja, ovia ja ikkunoita ym. rakennustarvikkeita.
 • Sitä käytetään myös pakkausteollisuuden ja vanerin raaka-aineeksi
 • Laadukkaasta kuusesta valmistetaan myös soittimia, mm. viuluja
 • Kuusi on hyvää pitkäkuituista paperinvalmistuksen raaka-ainetta, sekä erilaisten kemiallisten tuotteiden raaka-aine, kuten esim. keinokuidut(viskoosi).
 • Entisaikojen käyttötarkoituksia: puuhiili, kattopaanut, parkitseminen, soittimet, aidakset, lattiat, ulkovuoraukset