Pinus sylvestris

Mänty

 • Tall (S)
 • Pine (GB)
 • Kiefer (D)
 • Le pin (F)

Maapallolla kasvaa noin 100 mäntylajia, joista vain yksi kasvaa Suomessa luonnonvaraisena. Suomen metsät ovat mäntyvaltaisia, puustosta 44% on mäntyä.

Levinneisyys

Mänty on levinnyt lähes koko Eurooppaan ja laajalle Siperiaan. Se ei kuitenkaan kasva mereisillä eikä aivan pohjoisilla alueilla Euroopassa. Mänty on vallannut lähes koko Suomen kasvualueekseen.

Kasvupaikka

 • Mänty on nykyään kuusen ohella tärkein metsäpuulaji.
 • Se viihtyy kuivissa ja tuoreissa kangasmetsissä eikä ole tarkka kasvupaikan ravinteikkuuden suhteen, tärkeämpää on riittävä valon saanti.
 • Mänty kehittyy parhaiten savisilla moreenimailla, mutta kasvaa myös kivikkoisilla ja karuilla mailla sekä turvemailla.
 • Rehevimmillä alueilla mänty kasvaa heikkolaatuiseksi ja häviää kilpailussa elintilasta lehtipuille.
 • Puusepänteollisuuden kannalta laadukkain mäntypuu kasvaa puolukkatyypin- kankailla, karuilla soilla tai tiheissä sekametsissä.
 • Se viihtyy hyvin myös tiheässä sekametsässä mustikkatyypin kankailla.

Kasvutapa

 • Mänty on ainavihanta puu, jonka runko on juuresta tummanruskea ja ylempänä punertavan-ruskea.
 • Puu saattaa kasvaa lähes 40 metriä pitkäksi, satoja vuosia vanhaksi.
 • Mänty on myrskynkestävä paalujuurensa ansiosta.
 • Tervarososienen aiheuttaman tervasesiintymän tunnistaa puun kuolleesta, luurankomaisesta latvasta.

Puuaineksen ominaisuudet

 • Tumma sydänpuu on kohtalaisen lahonkestävää, mantopuu on vaaleampaa.
 • Puuaines on melko kovaa. Kovuuteen vaikuttaa olennaisesti myös puun kasvunopeus.
 • Se ei ole kovin taipuisaa ja murtuu helposti.
 • Puu kestää kosteuden vaihteluja kohtalaisen hyvin halkeilematta.
 • Puu on kuorittava sahauksen yhteydessä mäntypistiäisen toukan poistamiseksi.
 • Lapinmänty eroaa puuaineksen ominaisuuksiltaan ja kuvioinniltaan etelän männystä. Puu on tiheäsyisempää ja värivaihtelu on vähäisempää. Sen tyviosa on oksatonta ja punertavaa sydänpuuta eli punahonkaa.
 • Puusepänteollisuuteen soveltuva männyn puuaines on peräisin vähintään 25 cm rinnankorkeusläpimitaltaan olevasta puusta, josta erottuu selkeästi oksaton, kuiva oksainen ja terveoksainen osuus.
 • Ilmakuivan sahatavaran paino 540 kg/m3.
 • Laadukas männyn puuaines on väriltään tasaista. Parasta laatua on hidas- ja tasakasvuinen tyvilankku. Lylyä, värivikoja eikä lahoa saa esiintyä.

Pintakäsittely

Puulajinäyte on pintakäsitelty seuraavasti:

 • Vasen reuna, vesiohenteinen akryylilakka
 • Keskialue, ei käsittelyä
 • Oikea reuna, kaksikomponenttinen katalyyttilakka tai öljy

Sahattu säteittäisesti

Sahattu tangentiaalisesti

Käyttö

 • Mäntyä käytetään sisustukseen, puusepäntuotteisiin, veneenrakennukseen, hirsi-, rakennus- ja pakkausteollisuuden raaka-aineeksi.
 • Sitä käytetään myös huonekalujen, paneelien, ikkunoiden ja ovien valmistuksen sekä koriste- ja käyttöesineiden raaka-aineeksi.
 • Siitä valmistetaan myös listoja, liimalevyä, paneeleja ja lautatavaraa.
 • Mänty soveltuu myös veneenrakennukseen. Siitä on perinteisesti poltettu myös venetervaa.
 • Mäntyterva oli aikanaan metsiemme arvokkain tuote. Runkoja kuorittiin hyvien tervaspuiden aikaansaamiseksi.
 • Perinteisiä käyttökohteita: pylväät, mastot, rakennushirsi, ratapölkky, vaneri, aidakset, paperi, päreet