Biologinen ikä

Puun kasvukausien lukumäärällä ilmaistu ikä.