Dendrologia

Dendrologia eli puulajitiede, muodostuu kreikan sanoista dendron(puu) ja logos(tiede). Dendrologia ei rajoitu yksinomaan puihin, vaan se tutkii kaikkia puuvartisia kasveja.