Home

Puun virheellisestä säilytyksestä aiheutuva pintavaurio, joka ilmenee laikkuina tai värimuodostelmina puun pinnalla.