Jalot

Yleisnimitys eräille Etelä-Suomessa kasvaville harvinaisille puulajeille (tammi, jalava, saarni, vaahtera, lehmus).