Katkaisusahaus

Kohtisuoraan syitä vastaan tapahtuva puun leikkaaminen.