Kenttävannesaha

Sahauspaikalta toiselle siirrettävä tukkien sahaukseen tarkoitettu vannesaha. Sahassa tukki on kiinnitetty hydraulisilla kiinnittimillä pöytään ja sahakone liikkuu vaakasuorassa asennossa erillisiä johteita pitkin.