Ladonta

Ladontaluokka määrittää puupinon tiheyden.