Latvaläpimitta

Tukin tai pölkyn poikkileikkausläpimitta kuoren päältä.