Nälkäpuu

Erittäin ohutseinäisten solujen muodostama puuaines, jonka on aiheuttanut riittämätön ravinnonsaanti.