Oksakiehkura

Oksaryhmä, jotka sijaitsevat puun pituussuunnassa samalla korkeudella.