Päätehakkuu

Metsikön viimeinen hakkuu uudistuskypsyyden saavuttamisen jälkeen.