Pintahalkeama

Pakkasen aiheuttama halkeama, yleisempi lehtipuissa.