Rinnankorkeusläpimitta

Puun oletetusta kaatokohdasta 1,3 m:n korkeudella oleva läpimitta.