Tilavuuspaino

Puuaineen paino suhteessa sen tilavuuteen (kg/dm³) 15%:n kosteudessa.