Vuosilusto

Kasvukauden aikana tapahtunut puun paksuuskasvu.