Ylispuusto

Edellisen puusukupolven puut taimikossa.