Ruuviliitos (rakennus)

Puuruuvien ja kansiruuvien käyttö kantavissa rakenteissa rajoittuu lähinnä teräsosien kiinnitykseen. Kuusioruuveja käytetään yleensä järeissä rakenteissa, joissa liittimen ei tarvitse tai se ei voi tunkeutua koko rakenteen läpi ja joissa siirrettävät voimat ovat pieniä.

Ruuviliitoksen kestävyys

Ruuviliitos kestää hyvin ulosvetoa syyn vastaisesti, mutta heikonlaisesti syyn suunnassa. Levyrakenteissa kuitulevyn ja esim. vanerin rasituskestävyydessä on myös merkittäviä eroja jälkimmäisen eduksi. Se kestää myös leikkausta, jos ruuvi on riittävän paksu. Usein sen paksuus jää kuitenkin melko pieneksi ja ruuvi löystyy rasituksessa. Tämä johtuu yleensä siitä, että puun puristuslujuus ylittyy, puu antaa periksi ja reikä väljenee. Tämä puolestaan johtaa rakenteen narisemiseen.

Puuruuvin ulosvetovoima (N) kuvassa 1. voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

KUVA 1. Ruuvin ulosveto

F = c • 7 • d • l, kun d < 3mm
F = c • (10 + 4d) • d • l, kun d > 3mm

kerroin c saadaan seuraavasta taulukosta:

Puuruuvin leikkausvoima (N) voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

KUVA 2. Ruuvin leikkausrasitus

Fp = 5d • b • (1-0.015d), kun d < 3mm
Fp = 16d2, kun d > 3mm

Valmistus

Kun ruuvi kiinnitettäessä tunkeutuu puuhun, se pyrkii halkaisemaan puuta. Siksi ruuville usein tehdään esiporaus. Esiporauksella saadaan ruuville myös tarkka paikka, mikä etenkin kokoonpanossa on hyvin tärkeää. Esiporaus helpottaa myös ruuvin sisäänkiertoa. Sopiva esiporaus on 0.7 x ruuvin halkaisija.