Kertopuu

Kertopuu valmistetaan liimaamalla yhteen n. 3 mm paksuja sorvattuja ja kuivattuja havupuuviiluja pitkiksi palkeiksi tai levymäisiksi laatoiksi. Tuotetta valmistetaan myös Suomessa. Kerto® ja Kertopuu® ovat Metsäliitto Osuuskunnan rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Kertopuun tapaista viilulaminaattituotetta kutsutaan kansainvälisessä kaupassa LVL:ksi (Laminated Veneer Lumber). Kertopuulle on ominaista, että siitä voidaan valmistaa pitkiä palkkeja tai suurikokoisia puulevylaattoja. Kertopuu on paksumpaa kuin havuvaneri ja varsinkin palkkien lujuus on erittäin hyvä. Liimana käytetään säänkestävää fenolihartsiliimaa kuin vanerituotteissa. Koska raaka-aineena käytetään yleensä kuusta, on kertopuun pinnassa tavallisesti oksia ja oksanreikiä. Viilujen tummalla liimalla liimatut saumat näkyvät palkin pinnalla.

Kertopuutuotteita valmistetaan myös AB-luokkaan painekyllästettyinä lahoamista vastaan. AB-luokka soveltuu rakenteisiin, jotka ovat alttiita sään vaikutukselle, mutta ei kuitenkaan vesi- ja maakosketukseen eikä  turvarakenteisiin.

Kertopuun käyttö 

  • rakennuksen ylä-, väli- ja alapohjien kannattajiksi (Kerto-S)
  • ulko- ja sisäseinien runkotolpiksi (Kerto-T)
  • jäykistäviksi katto-, seinä tai lattialevyksi (Kerto-Q)

Muita kertopuun käyttökohteita ovat pientalojen ohella esimerkiksi julkiset rakennukset, urheiluhallit, teollisuus-, varasto- ja maatalousrakennukset sekä teollisuuden tuoteosakomponentit.

Ominaisuudet

  • Kertopuun tuotantotekniikka ja –rakenne mahdollistaa hyvät lujuusarvot ja pienen omapainon suurissakin kantavissa palkeissa. Verrattuna liimapuuhun tai perinteiseen sahatavaraan saavutetaan sama kantavuus pienemmällä materiaalimäärällä. Tällöin säästetään raaka-ainetta ja saadaan kokonaisedullisia ratkaisuja, joissa rakenteen paino jää myös alhaiseksi.
  • Kertopuun tiheys on n. 480 kg/m3 (kosteus n.10%). Sisäilman päästöluokka on paras mahdollinen eli M1.

Kertopuutuotteita

  • Palkit, joissa kaikki viilut ovat pituussuuntaisia. Viiluarkit jatketaan syiden suunnassa lujalla viistoliitoksella yhtenäiseksi viilukerrokseksi ja liimataan yhteen. Tuote sahataan liimauksen jälkeen palkeiksi.
  • Levyt tai laatat, joissa osa viiluista on samansuuntaisinakerroksina ja osa näihin nähden ristikkäin (ei kuitenkaan joka toinen kuten vanerissa).