Veistämisen perusteet

Valikoi hirsistä ensimmäiseksi mm. kurkihirsi, kattovasat ym. pitkät erikoishirret.
Numeroi tukit ja merkitse mittaukset muistiin hirsilistaan. Mittauksia ovat mm. tyven läpimitta, latvan läpimitta ja pituus.

 • Pohjavarvi on ensimmäinen hirsikerros perustuksien päällä.
 • Esivalmisteluihin kuuluvat hirren kuorinta ja tasaus.
 • Poskeaminen eli pyöreyden pois veisto tekee salvoksesta tiiviin ja siistin.
 • Perinteisesti hirsi on asetettu niin, että se kaareutuu ylöspäin. Nykyään pyöröhirsi laitetaan kyljelleen eli kaareva selkä tuleekin seinästä ulos päin.
 • Puun lylysolukko kestää säänvaihtelua heikommin ja se pitäisi tulla rakennuksen sisäpuolelle.
 • Hirsiä nostettaessa kannattaa sitoa hirren päähänköysi, jolla sitä voi ohjata maasta käsin.
 • Hirren siirtely onnistuu turvallisesti apuvälineitä käyttäen.
 • Aseta hirsi paikalleen hirren keskilinjan mukaan tai sisäseinän pinnan mukaan. Apuna voi käyttää vatupassia ja mittaa.
 • Hirsi kiinnitetään paikalleen hollihakoja käyttäen.
 • Hirren voi veistää paikallaan kertapudotuksena ilman esivarausta tarkkuuskynävaralla.
 • Salvokset piirretään tarkasti.
 • Kun piirrokset on tehty tarkasti, salvosten sahaus voi alkaa. Muussa tapauksessa tämä voi olla karkea sahaus, jonka jälkeen asettelu ja piirtäminen vielä toistetaan.
 • Veistäminen alkaa varauksen veistämisellä.
 • Kohoumat poistetaan vuoluraudalla päälletulevan hirren tieltä.
 • Hyvin piirretty ja tarkasti veistetty hirsi asettuu paikoilleen hyvin.
 • Kun kehikko on paikallaan, porataan reiät ja tehdään tilkitseminen ja tapitus.