Tukki

Pölkkyjen mittaus on menetelmä puutavarakappaleiden tilavuuden määrittämiseen yksinkappalein. Määritellyt mittausmenetelmät ovat mittaus pätkittäin, kappaleen keskeltä tai latvasta.

Halkaisija
Halkaisija mitataan kuoren päältä joko tukin latvasta tai keskeltä.

  

Tukinpituus
Tukin pituus mitataan lyhyimpien katkaisukohtien väliltä.

  • Mänty-, kuusi- ja koivutukkien pituus mitataan 3 dm:n (30 cm) jaolla, jossa sallittu poikkeama on –3 cm.
  • Muilla puulajeilla pituus mitataan 1 dm:n (10 cm) tarkkuudella, jossa suurin sallittu poikkeama on +3 cm.
  • Jos tukki on nimellismittaa lyhyempi, se kuuluu edelliseen 1 dm:n luokkaan.

Latvamittaus tapahtuu enintään 3 cm:n päässä tukin latvasta. Jos tukki poikkeaa muodoltaan paljon pyöreästä, sen mittaus onnistuu ristimittauksella, jolloin läpimitaksi tulee ristimittauksen keskiarvo.