Tervaleppäkorvet

Tervaleppäkorvet ovat kosteita ja tulvivia. Ne sijaitsevat purojen, jokien, järvien ja meren rannoilla sekä suon korpireunuksilla. Tervaleppäkorvet ovat vähentyneet ojitusten ja hakkuiden takia. Koska tervaleppäkorvet ovat kosteita, niissä kasvaa vain vähän muita puulajeja. Kosteiden tervaleppäkorpien eliöstö on hyvin monimuotoista.
Luonnonsuojelulain tarkoittamia kohteita ovat koko kasvukauden kosteat ravinteiset tyypit.

Tervaleppäkorvessa saa…

  • poikkeusluvalla tehdä kotitarvehakkuita. Hakkuut tulee tehdä poimintahakkuina. Oleellista on säilyttää korven varjoisuus sekä säästää suuret vanhat puuyksilöt.
  • Suojellussa tervaleppäkorvessa liikutaan kesällä mieluusti pitkospuilla.

Tervaleppäkorvessa ei saa…

  • ojittaa tai muuten muuttaa vesitaloutta, koska alueen ympäristön lähteiden ja purojen säilyttäminen on tärkeätä.
  • Suojellun tervaleppäkorven alueelle ei saa rakentaa.