Viilut

Viilu on ohut puusta leikattu (höylätty) tai sorvattu levymäinen tuote. Yleisimmin viilutuksessa käytetään n. 0,4 – 0,6 mm paksuja viiluja. Viilutuksella tarkoitetaan puuviilun liimaamista levymäisen kappaleen pinnalle. Yleisimmin viilutetaan lastulevyä ja MDF-levyä.

Viilut valmistetaan yleensä korkealaatuisesta ja arvokkaasta puuraaka-aineesta kuten tammesta, pyökistä, pähkinäpuusta, kirsikkapuusta ja myös koivusta. Sorvattu ohut huonekalukoivuviilu on usein ns. kuvioon leikattua viilua. Tällöin sorvilta tullut viilumatto leikataan osankohdat tai muut sorvipöllin vikakohdat poistaen kapeimmiksi suikaleiksi siten, että syntyvässä viilunipussa on päällekkäin samanlaisen syykuvion sisältäviä viiluja. Viilupuut valitaan tavallisesti jo metsässä erilleen. Myös eräiden puiden juurakoista voidaan valmistaa erikoisia kiehkurakuvioisia viiluja.
Viime aikoina on alettu valmistaa myös ns. teknisiä viiluja. Periaatteena on tehdä ”uutta” puuraaka-ainetta liimaamalla kerroksittain yhteen erilaista puuta, joka leikataan viiluiksi niin, että viilussa näkyvät rinnakkain eri kerrokset. Osa puusta voi olla värjättyä tai muuten käsiteltyä. Näin syntyy tarvittaessa ulkonäöltään erikoisia, mutta kuvioinniltaan samanlaisia viiluja.

Aidot viilut

  • Puuaines pystytään käyttämään viiluina tehokkaasti hyödyksi. Yhdestä kuutiosta saadaan yleensä ohutta viilua noin 250–1000 m2.
  • Arvokkaiden puulajien käyttö isoina viilupintoina on ekologisesti ja taloudellisesti järkevää.
  • Viilua voidaan leikata joko säteensuuntaisesti tai tangentinsuuntaisesti

Tekniset viilut

  • Tekninen viilu valmistetaan sorvatuista ohuista puuviiluista, jotka valkaistaan tai läpivärjätään. Käsitellyt viilut liimataan yhteen mahdollisimman suureksi aihioksi, jotta tuotanto olisi tehokasta. Aihio leikataan liimauksen jälkeen viiluiksi.
  • Viiluista saadaan tasalaatuisia, niiden kuviot ja värivaihtelut ovat hallittuja. Teknisen viilun valmistuksessa on lähes rajattomat mahdollisuudet luoda erityyppisiä ja -näköisiä viiluja.
  • Läpivärjättyä viilua voi hioa ilman, että pinnan ulkonäkö muuttuu.
  • Teknisen viilun valmistus kuormittaa vähemmän luontoa, koska raaka-aineena voidaan käyttää viljeltyä puuta ja tuotannon hukkaprosentti on tavallista viilua huomattavasti alhaisempi.
  • Hyvin ohuita 0,3 mm viiluja kutsutaan mikroviiluiksi. Mikroviilun taustapuolella käytetään paperia tai kuitukangasta. Mikroviilujen käyttö huonekalu- ja rakennusteollisuudessa on ollut vähäistä. Viilua käytetään mm. MDF-levystä tehtyjen muotolistojen pinnoitukseen.
  • 3D-viilu on tekninen viilu, jossa sorvatut viilut on sahattu ohuiksi suikaleiksi, jonka jälkeen suikaleet on käännetty ja sidottu uudestaan yhteen. Lopputuoksena on viilu, joka muovautuu hankaliin monisuuntaisiin jopa pallomaisiin muotoihin.