Runko

Pystymittaus

A) 2 tunnuksella, jolloin mittauskohtia ovat rinnankorkeusläpimitta ja toisena silmämääräisesti valittu mittauskorkeus.
B) 3 tunnuksella, jolloin runko mitataan edellisten lisäksi vielä 6 m:n korkeudelta.
Molemmissa tapauksissa rungon tilavuus saadaan suoraan taulukoista.

Kaadetun puun läpimitta

Kaadetun puun runkotilavuus mitataan 1-3 metrin pätkissä, jolloin mitattujen pätkien tilavuudet lasketaan lopuksi yhteen.

Monitoimikoneella mittaus

Monitoimikone mittaa puun tilavuuden katkaisukohtaan asti. Tilavuustiedoista saadaan eriteltyä jopa yksittäiset puutavaralajikappaleet.