Liitosten vaatimukset

Liitosten valmistuksessa tulee vastaan useita eri vaatimuksia. Huomioida kannattaa mm. ulkonäölliset seikat, lujuuteen ja tuotantoon sekä taloudellisuuteen vaikuttavat seikat. Seuraavassa on käyty läpi näitä hieman tarkemmin.

Liitoksen ulkonäkö

Jos liitos suunnitellaan näkyväksi, se voi olla merkittävä elementti tuotteen ulkonäölle. Sellaiset liitokset kuten loviliitos ja sinkkaliitos voivat olla hyvin koristeellisia.

Jos liitos suunnitellaan näkymättömäksi, liitoksen koristeellisuudella ei ole merkitystä. Tuotteen ulkonäköön voidaan silloin vaikuttaa sillä missä liitettävien kappaleiden sauma on ja minkä suuntainen se on. Puun luontainen kuviointi vaikuttaa myös tuotteen ulkonäköön. Jos liitoskappaleiden välinen sauma suunnitellaan mahdollisimman näkymättömäksi, asettaa se hyvin korkeat vaatimukset koneistukselle. Joskus tuotannollisista syistä suunnitellaan sauma näkyväksi viistämällä liitoskappaleiden särmiä hieman. Silloin pieniä työstövirheitä ja puun elämisen vaikutusta on vaikeampi havaita.

Liitoksen dimensioilla on huomattava vaikutus liitoksen ulkonäköön. Jos liitos suunnitellaan hyvin lujaksi, se voi näyttää kömpelöltä. Toisaalta, jos muut rakenteet on suunniteltu ohuiksi kuten muotopuristeissa, voi olla vaikeaa tai mahdotonta tehdä liitoksesta kyllin tukeva.

Suunnittelija voi haluta tehdä liitoksesta kiinteän ja näkymättömän, mutta nykyiset logistiset vaatimukset saattavat edellyttää avattavaa liitosta, jolloin liitoksen tueksi tarvitaan heloitusta ja liitoskappaleiden liimattomia kohdistustappeja.

Lujuus

Liitoksen dimensioilla on huomattava vaikutus liitoksen ulkonäköön. Jos liitos suunnitellaan hyvin lujaksi, se voi näyttää kömpelöltä. Toisaalta, jos muut rakenteet on suunniteltu ohuiksi kuten muotopuristeissa, voi olla vaikeaa tai mahdotonta tehdä liitoksesta kyllin tukeva. Suunnittelija voi haluta tehdä liitoksesta kiinteän ja näkymättömän, mutta nykyiset logistiset vaatimukset saattavat edellyttää avattavaa liitosta, jolloin liitoksen tueksi tarvitaan heloitusta ja liitoskappaleiden liimattomia kohdistustappeja.

Tuotanto & taloudellisuus

Ammattitaitoinen puuseppä ratkaisee liitosrakenteet tuotannollisesti järkevästi asetettuihin tavoitteisiin sovittaen. Yksittäisten kappaleiden työstö tapahtuu edelleen nopeimmin käsityönä, mutta jo pienemmässäkin sarjassa koneistusasetteet kannattaa tehdä tarkemman lopputuloksen vuoksi.

Tehokkuuskriteerit erityisesti teollisessa tuotannossa edellyttävät, että on käytettävä helposti työstettäviä materiaaleja, joiden hukka on lisäksi pieni. Työstö pitäisi pystyä tekemään olemassa olevalla konekannalla, terävalikoimalla ja henkilöstöllä.

Teollisten liitosten mitoitus ja tuotantomenetelmiä pyritään standardoimaan. Esimerkiksi poratappien dimensiovalikoima halutaan tuotantoteknisistä syistä minimoida. Silloin jotkut liitokset tulevat ylimitoitetuiksi, mutta työskentely helpottuu kun asetteenvaihdot ja varastointitarpeet vähenevät. Tuotantoa suunnitellaan sellaiseksi, että liitoksen koneistus voidaan yhdistää muihin työvaiheisiin. Nykyaikainen robottitekniikka mahdollistaa toisaalta hyvinkin monimutkaisten rakenneliitosten valmistamisen tietokoneohjelmoidusti. Ohjelmat optimoivat valmistuksen sekä ajallisesti että materiaalihukan huomioiden.

Valmistuksen ja tuotannon kannattavuus ja toimintakate on pidettävä mielessä myös liitoksia suunniteltaessa. Liitoksen kustannukset aiheutuvat käytetyistä materiaaleista, palkoista ja muista resursseista kuten työkaluista, teräkuluista, hiomanauhoista, energiasta, koneiden huollosta ja kuljetuksista.

Liitosten valmistuskustannukset täytyy sovittaa asetetun tuotteen tavoitehintaan. Toisaalta näyttäviä ja kestäviä liitoksia voidaan myös käyttää myyntiargumentteina ja laadun mittareina.