Pähkinäpensaslehdot

Pähkinäpensaslehdoissa kasvaa vähintään 20 pensasta hehtaarilla. Pensaat ovat kooltaan suurehkoja: ainakin 2 metriä korkeita ja leveitä. Pähkinäpensaiden pitää kasvaa ryhmänä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä yhtenäisellä alueella. Puustona on lehtipuita, havupuita tai molempia.
Luonnonvaraisia pähkinäpensaslehtoja on vain Etelä-Suomessa. Ne sijaitsevat rehevällä ja tuoreella tai kuivahkolla maaperällä.

Pähkinäpensaslehdossa saa… 

  • poistaa varjostavaa puustoa, koska pähkinäpensas kukkii ja tuottaa pähkinöitä vain,jos se saa sopivasti valoa.
  • Jokamies saa liikkua pähkinäpensaslehdoissa, poimia luonnonmarjoja se-kä rauhoittamattomia sieniä ja kukkia. Liikkuminen on syytä ohjata poluil-le, jottei lehtojen aluskasvillisuus tallaannu liikaa.

Pähkinäpensaslehdossa ei saa…

  • harventaa vaan vanhat rungot tulee jättää lahoamaan.
  • muokata maanpintaa, käyttää kemikaaleja, istuttaa kuusia eikä ojittaa.
  • Rakentaminen suojellun luontotyypin alueelle ei ole sallittua.