Halkaisusahaus

Syiden suuntaan tapahtuva puun halkaisu.