Halla

Hallalla tarkoitetaan säätilaa, jonka aikana lämpötila laskee kasvukauden aikana niin alas, että kasvit paleltuvat tai tuhoutuvat.