Juomuvisa

Rungon pituuden suuntaiset visaharjanteet, joiden tiheydessä, pituudessa ja korkeudessa on vaihtelua.