Nuorpuu

Ytimen läheisyydessä oleva puuaines, jonka ominaisuudet poikkeavat selvästi ympäröivän puuaineen ominaisuuksista.