Pinotiheys

Osoittaa pölkkyjen tiheyden pinossa (kehystilavuus).