Pystykarsinta

Kuolleiden ja osittain myös elävien oksien karsinta kasvavista puista.