Viilutukki

Yhdestä puuyksilöstä saadut viiluniput muodostavat viilutukin.